מחירון

תאור מחיר למנוי תוקף
ג'ירוטוניק 8 עם תמר ₪2,800 8 כניסות
ג'ירוטוניק בודד עם תמר ₪350 שבוע
ג'ירוטוניק זוגי 6 פעמים בחודש ₪900 שבועות
ג'ירוטוניק זוגי בודד ₪150 כניסה אחת
ג'ירוטוניק זוגי פעם בשבוע ₪600 שבועות
ג'ירוטוניק זוגי פעמיים בשבוע ₪1,200 שבועות
ג'ירוטוניק פרטי בודד ₪250 כניסה אחת
ג'ירוטוניק פרטי פעם בשבוע ₪2,000 8 כניסות
ג'ירוטוניק פרטי פעמיים בשבוע ₪1,840 8 כניסות
השלמה לשיעור פרטי ₪50 שבוע
מנוי הטבה 8 ₪1,000 שבועות
מפגש ג'ירוקינסיס חוויתי ₪50 שבוע
מפגש העמקה בג'ירוטוניק מורים ₪150 שבוע
מפגש העמקה למורים ג'ירוקינסיס ₪150 שבוע
מקדמה לריטריט בכליל ₪300 שבוע
סדנה ₪280 0 שבועות
ריטריט סופ"ש בכליל ₪950 שבוע