מחירון

תאור מחיר למנוי תוקף
ג'יירוטוניק זוגי/שלישיה פעם בשבוע ₪500 4 כניסות
ג'ירוטוניק 8 עם תמר ₪2,800 8 כניסות
ג'ירוטוניק בודד עם תמר ₪350 כניסה אחת
ג'ירוטוניק זוגי בודד ₪150 כניסה אחת
ג'ירוטוניק זוגי פעם בשבוע ₪600 4 כניסות
ג'ירוטוניק זוגי/שלישיה פעמיים בשבוע ₪920 8 כניסות
ג'ירוטוניק פרטי בודד ₪250 כניסה אחת
ג'ירוטוניק פרטי פעם בשבוע ₪2,000 8 כניסות
ג'ירוטוניק פרטי פעמיים בשבוע ₪1,840 8 כניסות
ג'ירוקינסיס בודד ₪70 כניסה אחת
השכרת מכשיר 10 כניסות ₪760 10 כניסות
השלמה לשיעור פרטי ₪50 שבוע
סדנה ₪200 שבוע