הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 23.10

יום ו 22.10

יום ה 21.10

יום ד 20.10

יום ג 19.10

יום ב 18.10

יום א 17.10

 
 
6:00

7:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

7:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

7:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
7:00

8:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

8:00
ג'ירוטוניק עם תמר

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

8:00
ג'ירוטוניק עם תמר

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

8:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

8:30
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
8:00

9:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

9:00
ג'ירוטוניק קבוצה

9:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

9:00
ג'ירוטוניק פרטי

9:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

9:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

9:00
ג'ירוטוניק קבוצה

9:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

9:30
ג'ירוטוניק קבוצה

 
 
9:00

10:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

10:00
ג'ירוטוניק קבוצה

10:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

10:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

10:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

10:00
ג'ירוטוניק עם תמר

10:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

10:30
ג'ירוטוניק עם תמר

 
 
10:00

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

11:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

11:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

11:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

11:30
ג'ירוטוניק עם תמר

 
 
11:00

12:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

12:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00

16:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
16:00

17:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

17:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

17:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
17:00

18:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

18:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

18:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 
 
18:00

19:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

19:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 
 
19:00

20:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00