הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 15.05

יום ו 14.05

יום ה 13.05

יום ד 12.05

יום ג 11.05

יום ב 10.05

יום א 9.05

 
 
6:00
 
7:00

8:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

8:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

8:00
ג'ירוטוניק עם תמר

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

8:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

8:30
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
8:00

9:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

9:00
ג'ירוטוניק זוגי

9:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

9:00
ג'ירוטוניק זוגי

9:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

9:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

9:00
ג'ירוטוניק פרטי

9:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

9:30
ג'ירוטוניק זוגי

 
 
9:00

10:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

10:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

10:00
ג'ירוטוניק עם תמר

10:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

10:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

10:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 
 
10:00

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

11:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

11:00
ג'ירוטוניק עם תמר

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

11:00
ג'ירוטוניק זוגי

 
 
11:00

12:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
12:00

13:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 
 
13:00
 
14:00
 
15:00

16:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
16:00

17:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

17:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

17:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

17:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
17:00

18:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

18:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

18:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

18:00
ג'ירוטוניק זוגי

 
 
18:00

19:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

19:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

19:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

19:00
ג'ירוטוניק זוגי

 
 
19:00

20:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

20:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

20:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

20:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00