הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 2.07

יום ו 1.07

יום ה 30.06

יום ד 29.06

יום ג 28.06

יום ב 27.06

יום א 26.06

 
 
6:00

7:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

7:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

7:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
7:00

8:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

8:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

8:30
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
8:00

9:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

9:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

9:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

9:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

9:00
ג'ירוטוניק קבוצה

9:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

9:00
ג'ירוטוניק פרטי

9:30
ג'ירוטוניק קבוצה

 
 
9:00

10:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

10:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

10:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

10:00
ג'ירוטוניק עם תמר

10:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

10:30
ג'ירוטוניק פרטי

10:30
ג'ירוטוניק פרטי

10:30
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
10:00

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

11:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

11:00
ג'ירוטוניק עם תמר

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
11:00

12:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

12:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

12:00
ג'ירוטוניק עם תמר

12:00
ג'ירוטוניק פרטי

12:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00

17:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
17:00

18:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 
 
18:00

19:30
ג'ירוטוניק קבוצה

 

19:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
19:00

20:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00