הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 11.04

יום ו 10.04

יום ה 9.04

יום ד 8.04

יום ג 7.04

יום ב 6.04

יום א 5.04

 
 
6:00

7:30
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
7:00

8:30
ג'ירוטוניק זוגי

 

8:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 
 
8:00

9:30
ג'ירוטוניק זוגי

9:30
שיעור אונליין ג'ירוקינסיס

 

9:00
שיעור אונליין ג'ירוקינסיס

 

9:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

9:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

9:00
ג'ירוטוניק זוגי

9:00
ג'ירוטוניק פרטי

9:00
שיעור אונליין ג'ירוקינסיס

 

9:00
ג'ירוטוניק

 
 
9:00

10:30
ג'ירוטוניק פרטי

 

10:00
ג'ירוטוניק עם תמר

10:00
ג'ירוטוניק זוגי

10:00
שיעור אונליין ג'ירוקינסיס

 

10:00
ג'ירוטוניק זוגי

10:00
שיעור אונליין ג'ירוקינסיס

 

10:00
ג'ירוטוניק פרטי

10:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

10:00
שיעור אונליין ג'ירוקינסיס

 
 
10:00

11:30
ג'ירוטוניק פרטי

 

11:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

11:00
ג'ירוטוניק עם תמר

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

11:00
ג'ירוטוניק זוגי

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

11:30
ג'ירוטוניק עם תמר

 

11:00
ג'ירוטוניק עם תמר

11:30
ג'ירוטוניק זוגי

 
 
11:00

12:30
ג'ירוטוניק פרטי

 

12:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

12:00
ג'ירוטוניק עם תמר

12:00
ג'ירוטוניק עם תמר

12:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

12:00
ג'ירוטוניק פרטי

12:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

12:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 
 
12:00

13:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

13:15
ג'ירוטוניק עם תמר

 
 
13:00

14:00
שיעור אונליין ג'ירוקינסיס

 
 
14:00
 
15:00

16:00
ג'ירוטוניק פרטי

16:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
16:00

17:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

17:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

17:00
ג'ירוטוניק פרטי

17:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

17:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
17:00

18:00
ג'ירוטוניק זוגי

18:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

18:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

18:00
ג'ירוטוניק זוגי

18:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

18:00
ג'ירוטוניק זוגי

18:00
שיעור אונליין ג'ירוקינסיס

18:00
ג'ירוטוניק זוגי

 
 
18:00

19:00
ג'ירוטוניק פרטי

19:00
שיעור אונליין ג'ירוקינסיס

 

19:00
ג'ירוטוניק פרטי

19:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

19:00
ג'ירוטוניק זוגי

 
 
19:00

20:30
ג'ירוטוניק זוגי

 

20:30
שיעור אונליין ג'ירוקינסיס

 

20:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00