הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 2.03

יום ו 1.03

יום ה 29.02

יום ד 28.02

יום ג 27.02

יום ב 26.02

יום א 25.02

 
 
6:00

7:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

7:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

7:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
7:00

8:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

8:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

8:00
שיעור זוגי עם תמר

 

8:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

8:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

8:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 
 
8:00

9:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

9:00
ג'ירוטוניק עם תמר

9:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

9:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

9:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

9:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

9:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 
 
9:00

10:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

10:00
ג'ירוטוניק קבוצה

10:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

10:00
ג'ירוטוניק עם תמר

10:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

10:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

10:00
ג'ירוטוניק זוגי

 

10:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 
 
10:00

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

11:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

11:00
ג'ירוטוניק עם תמר

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

11:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

11:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

11:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 
 
11:00

12:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

12:00
ג'ירוטוניק עם תמר

12:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

12:00
ג'ירוטוניק עם תמר

 

12:00
ג'ירוטוניק קבוצה

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00

16:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
16:00

17:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

17:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
17:00

18:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

18:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
18:00

19:15
ג'ירוטוניק פרטי

 

19:00
ג'ירוטוניק פרטי

 
 
19:00

20:00
ג'ירוטוניק פרטי

 

20:15
סדנה

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00